• - Kredieten -

Boek VII

Kredieten met onroerend doel

Kredieten met onroerend doel, met of zonder garantie, vallen onder de structuur van hypothecaire kredieten. Voor deze kredieten wordt een ESIS document afgeleverd met vermelding van:

 • identiteit en statuut van kredietgever en bemiddelaar
 • de commissie
 • soort krediet
 • JKP per voorschot
 • debetrente
 • notariskosten (zonder honorarium)
 • dossierkosten, expertisekosten
 • andere aanverwante kosten “nevendiensten” zoals SSV, brand
 • de gevolgen van niet betaling

Kredieten met roerend doel

Kredieten met roerend doel, met of zonder garantie vallen onder de structuur van consumentenkredieten. Voor deze kredieten wordt een SECCI document afgeleverd met vermelding van:

 • Identiteit en contactgegevens van de kredietgever/kredietbemiddelaar
 • Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van kredietproduct
 • Soort krediet
 • de JKP
 • duur van het krediet
 • Kredietbedrag
 • Voorwaarden en totaal af te betalen bedrag
 • Kosten van het krediet
 • Overige juridische aspecten die van belang zijn
Contact Opnemen?

Vraag hier uw krediet aan