• - Kredieten -

Woonkredieten

Het hypothecair krediet wordt gedefinieerd als: het krediet bestemd voor het financieren van het verwerven of behouden van onroerende zakelijke rechten, toegekend aan een consument, en dat:

 • hetzij gewaarborgd wordt door:
  • een hypotheek of een voorrecht op onroerend goed
  • een door de inpandgeving van een op dezelfde wijze gewaarborgde schuldvordering
 • hetzij een schuldvordering uitmaakt die voortspruit uit de indeplaatsstelling van één of meer derde personen in de rechten van een schuldeiser die bevoorrecht is op een onroerend goed
 • hetzij bedongen werd met het recht een hypothecaire waarborg te eisen, zelfs indien dit recht in een afzonderlijke akte bedongen is
 • hetzij een garantiekrediet waarbij aan de borg of garant een hypothecaire waarborg wordt toegekend. Het gaat onder meer om het krediet waarbij een hypotheek op een onroerend goed als waarborg wordt verstrekt en dat bestemd is voor de financiering van:
  • de aankoop van een grond of een woning
  • de aankoop van een reëel onroerend recht (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht…)
  • het bouwen of verbouwen van een woning
  • het behouden van een geërfd onroerend patrimonium (m.a.w. een krediet aangaan om successierechten te betalen in plaats van hiervoor een onroerend goed te verkopen)
Contact Opnemen?

Vraag hier uw krediet aan