Kreloga

WERKWIJZE VAN KRELOGA

Hoe gaan wij te werk ?

Aan de hand van uw vraag en de ons bezorgde info maken we een eerste analyse. Vervolgens zoeken we bij diverse kredietgevers naar de formules die het beste voldoen aan uw wensen. Hierbij houden we rekening met uw noden en uw budget.

Uw dossier

Uw dossier

In wederzijds overleg wordt uit de mogelijke voorstellen een aanvraag voor het krediet weerhouden en doorgestuurd naar de door u gekozen kredietgever. Bij deze aanvraag dient u wel alle info te bevestigen door de bewijzen te leveren die de ons bezorgde info kunnen staven.

Bij acceptatie van uw dossier wordt door de kredietgever een aanbod opgemaakt dat wij samen met u doornemen vóór u het ondertekent. Indien een akte moet opgemaakt worden door uw notaris, naar keuze, volgen wij dit verder op.

Vragen?

Uiteraard blijven wij ter beschikking als nadien, door omstandigheden, er nog bijkomende vragen zijn of problemen zich voordoen.

Kreloga

NEEM CONTACT OP

Let op! Geld lenen kost ook geld.